εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Επώνυμα Ελληνικά Αγροτικά Προϊόντα και Εξαγωγές

0 comments
Επώνυμα Ελληνικά Αγροτικά Προϊόντα και Εξαγωγές

 

Τα επώνυμα ελληνικά αγροτικά προϊόντα μπορούν να βρουν διέξοδο στις διεθνείς αγορές, με τρόπο που θα αποφέρει ανάλογη προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς, με επίκεντρο την επωνυμία, την ποιότητα και το brand name.

 

Αυτά τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, στην εκδήλωση του διακρατικού επιχειρησιακού προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» με τίτλο «Βιώσιμα Δίκτυα Αγροτικών Προϊόντων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας», που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αραχωβίτης δήλωσε ότι «η αγροτική παραγωγή και γενικότερα ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί την πρώτη ύλη για μία οικονομία εξωστρέφειας, αλλά η εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων είναι η επωνυμία, η ποιότητα, το brand name».

Η ταύτιση του καταναλωτή των διεθνών αγορών με μια ονομασία, εθνική ή τοπική, θα πρέπει να εμπεριέχει αξίες που να αγγίζουν την εμπειρία του κάθε ανθρώπου στον οποίο απευθύνονται τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και ταυτόχρονα να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στα διεθνή δίκτυα διανομής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Υπουργείου: «Είμαστε αποφασισμένοι με αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, να οδηγήσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα σε αυτήν την πορεία προς το μέλλον, απαλλαγμένοι από τα λάθη, τις στρεβλώσεις και τις κακές συνήθειες του παρελθόντος.

Βασικό συστατικό στοιχείο του νέου παραγωγικού μοντέλου, που προωθεί η κυβέρνηση, αποτελεί η εξωστρέφεια. Σαν εξωστρέφεια χαρακτηρίζουμε την στροφή προς τις εξαγωγές συμπεριλαμβανομένου και του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Με τη διαφορά ότι θέλουμε να επενδύσουμε στο επώνυμο, τυποποιημένο, πιστοποιημένο για την ποιότητα και προέλευσή του προϊόν.

Για να αξιοποιηθούν, όμως, πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας θα πρέπει να αντιμετωπισθούν οι δομικές αδυναμίες του πρωτογενούς μας τομέα, και βασικά το υψηλό κόστος παραγωγής».

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, «η ελληνική αγροδιατροφική βιομηχανία είναι μια δυναμική βιομηχανία, και έχει σημαντική επιχειρηματική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κάτι που αποδεικνύεται από την υψηλή συμμετοχή της στο σύνολο των εξαγωγών και από την συνεχώς βελτιούμενη θέση της αναφορικά με την ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα του ελληνικού προϊόντος.

Οι συνεργατικές δράσεις καθώς και ο συντονισμός των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις ταχείας μετάβασης στο νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, ώστε να αποδώσουν κρίσιμα εργαλεία, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και να προωθηθούν οι αναγκαίες εκείνες μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις και επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.»