εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κλιματική Αλλαγή και Νέα ΚΑΠ

0 comments
Κλιματική Αλλαγή και Νέα ΚΑΠ

 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και αναφορικά με το μοντέλο της ενίσχυσης των αγροτικών εισοδημάτων που θα επιλεγεί, θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι εδαφολογικές αλλά και οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή.

 

Θεωρείται, δηλαδή, απαραίτητη η διαφοροποίηση της βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο, µεταξύ παραγωγικών ζωνών που παρουσιάζουν παρόµοιες συνθήκες – εδαφολογικές και κλιµατικές – και αυτό μπορεί να γίνει µόνο με την περιφερειοποίηση των ενισχύσεων που έχουν οι εθνικές διοικήσεις, βάσει των νοµικών κειµένων της νέας ΚΑΠ.

Η Ελλάδα, μέχρι τώρα, είχε επιλέξει να διακρίνει τις ενισχύσεις σε τρεις κατηγορίες: δενδρώδεις, βοσκοτόπια και αροτραίες, αλλά φαίνεται ότι απαιτείται μια άλλη θεώρηση με δεδομένες τις περιβαλλοντικές αναγκαιότητες.

Υπό αυτή την έννοια ζώνες µε υψηλή ή χαμηλή παραγωγικότητα µπορούν να ενθαρρύνονται µε µεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης, ανάλογα με τις εθνικές επιλογές και κυρίως την επιλογή για εγκατάλειψη ή ενίσχυση της υπαίθρου αντίστοιχα.

Για το ζήτημα αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 19 Νοεµβρίου τόνισε, ότι «Κατά τη µετάβαση στο νέο µοντέλο, ο κίνδυνος αναστολής ή µείωσης των ενισχύσεων για τα κράτη µέλη, λόγω µη τήρησης των αυστηρών χρόνων και των περιθωρίων τους είναι υπαρκτός και δεν πρέπει να τον υποτιµήσουµε».