εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κόκκινη Φυλή Αγελάδων Καστοριάς-Φλώρινας-Κοζάνης

0 comments
Κόκκινη Φυλή Αγελάδων Καστοριάς-Φλώρινας-Κοζάνης

Με σκοπό τη διατήρηση και τη γενετική βελτίωση των αγελάδων κρεοπαραγωγής της ελληνικής κόκκινης φυλής ελευθέρας βοσκής, 35 κτηνοτρόφων του κλάδου από τη ∆υτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από την Καστοριά, τη Φλώρινα και την Κοζάνη, είχαν κατεβάσει μια κοινή πρόταση.

 

Κτηνοτρόφοι από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό ∆ηµητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, την Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας και το Βόιο Κοζάνης κατέβασαν κοινή πρόταση στο µέτρο 10.2.1 του ΥΠΑΑΤ, για τη διατήρηση των γενετικών πόρων στην Κτηνοτροφία. Στην πρόταση περιλαμβάνεται και η ανάδειξη και πιστοποίηση, µε επιστηµονικά τεκµήρια, των ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρέατος των αγελάδων της Κόκκινης Φυλής, αποτυπωµένων σε ένα αναγνωρίσιµο εµπορικό brand, που θα δώσει την ευκαιρία στο προϊόν να αποκτήσει υπεραξία.

Η πρόταση εγκρίθηκε και ήδη υλοποιείται από το 2017 µε τη συµµετοχή 35 εκµεταλλεύσεων που εκτρέφουν συνολικά γύρω στις 2.000 µάνες ελληνικής κόκκινης φυλής. Τα ζώα εκτρέφονται ελεύθερα στη φύση για 8 µήνες το χρόνο υπερέχουν ποιοτικά από τα αντίστοιχα εισαγωγής.

Το πρόγραµµα υλοποιείται  σε τρία στάδια:

  1. Προβλέπει ενέργειες που έχουν να κάνουν µε την καταχώριση του ζωικού κεφαλαίου που ανήκει στις εκµεταλλεύσεις, που συμμετέχουν
  2. Αφορά στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραγόµενου προϊόντος
  3. Αφορά στην εκπαίδευση και ενηµέρωση παραγωγών και καταναλωτών

Αποτελέσµατα σε επίπεδο γενετικής βελτίωσης δεν υπάρχουν ακόμη, αυτά θα αρχίσουν να φαίνονται µακροπρόθεσµα. Με την επιστημονική εποπτεία διευθετούνται διάφορα ζητήματα, όπως ότι όλα τα θηλυκά δεν έχουν τις προδιαγραφές να γίνουν µητέρες, ούτε όλα τα αρσενικά να γίνουν επιβήτορες. Θα µπορεί να γίνει και ανταλλαγή αρσενικών, διότι µπορεί ένας κτηνοτρόφος να έχει ένα καλό επιβήτορα στην εκτροφή του, αλλά για λόγους αιµοµιξίας να µη γίνεται να τον αξιοποιήσει. Έτσι θα βελτιωθεί σταδιακά η φυλή.

Από τον Ιανουάριο του 2019 θα αρχίσει η καταγραφή του ποιοτικού ελέγχου στο προϊόν που παράγεται από τα ζώα αυτά. Έτσι, το προϊόν θα είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένο κι αναγνωρισµένο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η στόχευση όλων αυτών, πρόσθεσε, είναι όχι µόνο να διατηρηθεί και να αναδειχθεί η φυλή, αλλά και να πιστοποιηθεί και στο τέλος να υπάρξει και µια ειδική σήµανση, ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να αναγνωρίζουν τα τελικά της προϊόντα και να τα αναζητούν.