εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Εισαγωγή Βοδινού Κρέατος χωρίς Ορμόνες

0 comments
Εισαγωγή Βοδινού Κρέατος χωρίς Ορμόνες

 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για εντολή να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες την αναθεώρηση της λειτουργίας μιας υπάρχουσας ποσόστωσης για την εισαγωγή βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες στην ΕΕ.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη των κρατών μελών για τη διευθέτηση της διαμάχης του ΠΟΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου επιτρέπει στην Επιτροπή να συμμετάσχει στις επίσημες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρέπει να σημειώσουμε, ότι η απόφαση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση δεν σημαίνει εν λευκώ διαπραγμάτευση και απόφαση επί των θεμάτων. Κι αυτό το σημειώνουμε, επειδή με τον ίδιο τρόπο δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και αυτό άνοιξε την πόρτα για εν κρυπτώ διαπραγματεύσεις και αποφάσεις ενάντια στους πολίτες και στους καταναλωτές (Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου).

Η δήλωση του Επιτρόπου Γεωργίας

«Χαιρετίζω την ισχυρή στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία αποτελεί ουσιαστικό βήμα προόδου σε αυτό το θέμα του εμπορίου βοείου κρέατος. Μετά την έγκριση αυτή, μπορούμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουμε κάποιες ανησυχίες που έθιξαν σχετικά με τη λειτουργία της ποσόστωσης συμβάλλοντας στην επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής έκβασης. Με την καθιέρωση αυτής της διαδικασίας χωρίς καθυστέρηση, η ΕΕ δείχνει τη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια νέα φάση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των προέδρων Juncker και Trump τον Ιούλιο. θέλω να επαναλάβω ότι αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα επιφέρει αλλαγές στο επίπεδο της υφιστάμενης ποσόστωσης ή της ποιότητας του εισαγόμενου κρέατος στην ΕΕ. Η Επιτροπή φυσικά θα ενημερώνει τα κράτη μέλη καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή θα είναι επίσης σε επαφή με άλλες χώρες που προμηθεύουν την ποσόστωση, όπως είναι απαραίτητο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ιστορικό

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ), το οποίο αναθεωρήθηκε το 2014, το οποίο προέβλεπε μια προσωρινή λύση σε μια μακροχρόνια διαμάχη του ΠΟΕ σχετικά με τη χρήση ορισμένων ορμονών που προάγουν την ανάπτυξη στην παραγωγή βοδινού κρέατος. Σύμφωνα με τη συμφωνία, μια ποσόστωση 45.000 τόνων μη κατεργασμένου με ορμόνες βοείου κρέατος είναι ανοικτή από την ΕΕ σε προκριματικούς προμηθευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναθεώρηση του ΜΣ ζητήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2016 και οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει από τότε τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την εφαρμογή του ΜΣ σε τακτική βάση. Η διαπραγματευτική εντολή σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες και να βρει μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Μετά την αίτηση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εντολή διαπραγμάτευσης στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής του Συμβουλίου στις 14 και 28 Σεπτεμβρίου 2018 και το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή στις 19 Οκτωβρίου 2018.