εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Δημόσια Διαβούλευση για τις Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες

0 comments
Δημόσια Διαβούλευση για τις Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες

 

Η Commission θέτει σε δημόσια διαβούλευση  την προοπτική ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου για τον τομέα πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.

 

Συγκεκριμένα ζητά από τους από τους εμπειρογνώμονες και τους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πορεία του τομέα των φυτικών πρωτεϊνών της ΕΕ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 23 Μαρτίου.

Με δεδομένο, ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης στοχεύει στο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέσων πολιτικής, όπως η εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη.

Οι φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν βασικό συστατικό της ζωοτροφής (ως πηγή αμινοξέων για τα ζώα), καθώς καταναλώνονται ευρέως από τον άνθρωπο. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης, εν μέρει λόγω των γεωργοκλιματικών συνθηκών στην Ευρώπη, οι οποίες δεν ευνοούν την ευρεία καλλιέργεια καλλιεργειών πλούσιων σε πρωτεΐνες, όπως η σόγια. Επιπρόσθετα, οι σπόροι σόγιας μπορούν να εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς, γεγονός που μειώνει επίσης την οικονομική αποδοτικότητα της τοπικής παραγωγής. Σημαντικό ποσοστό των καλλιεργειών σόγιας που καλλιεργούνται εκτός της ΕΕ είναι γενετικά τροποποιημένο, αλλά με την ευρωπαϊκή ζήτηση για μη γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές που παραμένουν υψηλές, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη τόνωσης της τοπικής παραγωγής.

Στην διαβούλευση τίθενται ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα και πληροφορίες αγοράς. Στόχος είναι να εκπονηθεί λεπτομερής έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών και πιθανά μελλοντικά μέτρα έως τα τέλη του 2018.

Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πιθανό να ακολουθηθεί από άμεσες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ και με ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο βιομηχανίας, όπως συνδικάτα αγροτών ή ενώσεις παραγωγών. Επίσης αναμένεται να οργανωθεί μια σειρά θεματικών εργαστηρίων για την περαιτέρω συζήτηση των δράσεων που απαιτούνται για τη στήριξη της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, εξετάζοντας θέματα όπως η έρευνα και η καινοτομία, τα περιβαλλοντικά οφέλη ή τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου και οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν το ερωτηματολόγιο στην παρακάτω διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProteinPlanForEurope