εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ενίσχυση στο Αιγοπρόβειο Κρέας

0 comments
Ενίσχυση στο Αιγοπρόβειο Κρέας

 

Υψηλότερες ενισχύσεις των αιγοπροβατοτρόφων στην ΕΕ και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, ζητούν οι Ευρωβουλευτές από την Commission, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και προώθησης του αιγοπρόβειου κρέατος στην ΕΕ.

 

Παράλληλα, απορρίπτουν μελλοντικές αυξήσεις στις εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος από τρίτες χώρες, πέραν των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων στο εισαγόμενο κρέας που ήδη υπάρχουν και ζητούν την εξαίρεση του κλάδου από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Αυτή την απόφαση έλαβε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου (ComAgri), την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, με 37 ψήφους υπέρ και 3 κατά.

Την απόφαση αυτή χαιρέτισαν με ανακοίνωσή τους και οι ευρωπαϊκές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις Copa – Cogeca.

Όπως δήλωσε, κατά την συζήτηση της Τετάρτης, η εισηγήτρια Ισπανίδα Ευρωβουλευτής, Esther Herranz García, «ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας είναι ένας από τους λιγότερο κερδοφόρους κλάδους στην ΕΕ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να πληγεί και περισσότερο σε σχέση με άλλους κλάδους από το Brexit. Στη μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να αναγνωριστεί ο σπουδαίος ρόλους που διαδραματίζουν οι κτηνοτρόφοι στο περιβάλλον. Στην απόφαση έχουν ληφθεί όλες οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν πρόβατα και αίγες». 

Οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από ένα νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ζωικής παραγωγής, όπως η βελτίωση και η διατήρηση των βοσκοτόπων, σύμφωνα με την Επιτροπή Γεωργίας. Ουσιαστικά ενέκριναν τις προτάσεις για το πρόβειο κρέας που έγιναν το 2016. Οι Ευρωβουλευτές επιθυμούν τη διατήρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την εκτροφή αιγοπροβάτων, την επέκταση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για τους βοσκοτόπους και την ενίσχυση της στήριξης των κτηνοτρόφων που ενδιαφέρονται έμπρακτα για την ευζωία των ζώων. Τα ζώα θα πρέπει επίσης να προστατευτούν αποτελεσματικά και από τα αρπακτικά που μειώνουν τους αριθμούς τους (όπως οι λύκοι κ.α.).

Θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους και νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους για την ενασχόλησή τους με την εκτροφή προβάτων και αιγών και να ενισχυθεί η έρευνα σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής. Παράλληλα, σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος είναι και η αύξηση των επενδύσεων προώθησης των προϊόντων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες.

Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας με λιγότερη γραφειοκρατία

Τα ίδια μέτρα ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της ΕΕ, ενώ απαραίτητος θεωρείται ο σχεδιασμός ενός πιο ευέλικτου και απλούστερου συστήματος αναγνώρισης, ειδικά για τα μικρά κοπάδια εκτατικής εκτροφής, μειώνοντας έτσι φαινόμενα γραφειοκρατίας.

Ενίσχυση της θέσης του κτηνοτρόφου στις αγορές

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πρόσφατα εγκεκριμένα μέτρα Omnibus που τους επιτρέπουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις διαπραγματεύσεις τους με τους εμπόρους, όπως επισημαίνουν οι Ευρωβουλευτές. Ζητούν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, για παράδειγμα με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των τιμών, των περιθωρίων κέρδους και του κόστους παραγωγής του κρέατος αιγοπροβάτων, ενώ παράλληλα απαιτούν την εύρεση νέων μέσων για την αντιμετώπιση των κρίσεων από τους παραγωγούς.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ευρωβουλευτές σχεδιάζουν να καταρτίσουν μέτρα και για την πρόληψη πιθανών διαταραχών στην αγορά της ΕΕ μετά το Brexit, όπως μια πιθανή πτώση των τιμών παραγωγού. «Η συμφωνία για το Brexit πρέπει να διασφαλίσει ότι ούτε η βρετανική αγορά ούτε η αγορά της ΕΕ, θα υπερφορτώνονται από πρόβειο κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες. Για το σκοπό αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διατηρήσει τις δασμολογικές ποσοστώσεις τρίτων χωρών, μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ», τονίζουν.