εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Επιπτώσεις της Νόσου των «Τρελών Αγελάδων» στην ΕΕ

0 comments
Επιπτώσεις της Νόσου των «Τρελών Αγελάδων» στην ΕΕ

 

Σύμφωνα με τη 2η συνοπτική έκθεση της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) για την παρακολούθηση της νόσου, η επίπτωση της νόσου των «τρελών αγελάδων» στην ΕΕ ήταν σε χαμηλό επίπεδο.

 

Χαμηλές αξιολογεί τις  επιπτώσεις των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στην ΕΕ η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων EFSA. Οι ΜΣΕ είναι μια ομάδα ασθενειών που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα των ανθρώπων και των ζώων. Αυτά περιλαμβάνουν τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), την τρομώδη νόσο και τη χρόνια ασθένεια (CWD).

Με εξαίρεση την κλασική ΣΕΒ, δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο.

Η παρούσα έκθεση παρέχει αποτελέσματα για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία για το 2016.

Τα κύρια ευρήματα είναι:

  • Πέντε περιπτώσεις ΣΕΒ στα βοοειδή (από τα 1.352.585 ζώα που δοκιμάστηκαν) στην ΕΕ – κανένα από τα οποία δεν εισήλθε στην τροφική αλυσίδα.
  • Μόνο ένα από αυτά χαρακτηρίστηκε ως κλασική ΣΕΒ.
  • Το ζώο γεννήθηκε μετά την επιβολή της απαγόρευσης της ΕΕ για τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές το 2001.
  • 685 κρούσματα τρομώδους νόσου στα πρόβατα (από 286.351 δοκιμασμένα) και 634 σε αιγοειδή (από 110.832 που ελέγχθηκαν) στην ΕΕ.
  • Δεν υπήρχαν περιστατικά CWD σε κανένα από τα 2.712 εξεταζόμενα ερευνοειδή (π.χ. ταράνδων, elk και moose) στην ΕΕ.

Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η επιδημία της ΣΕΒ και έχουν αναφερθεί κρούσματα ΣΕΒ, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανέφερε κανένα κρούσμα της νόσου.

 

Αντίθετα, τρία νέα κρούσματα «τρελών αγελάδων» καταγράφηκαν στην Ισπανία το 2017, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων. Πρόκειται για το τρίτο κρούσμα που καταγράφεται από τον Ιανουάριο. Το ζώο θανατώθηκε, επισήμανε ο οργανισμός που εδρεύει στο Παρίσι κι οποίος εξέδωσε το σχετικό δελτίο τύπου βασιζόμενος στην έκθεση του υπουργείου Γεωργίας της Ισπανίας.