εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Μέτρα για την Κρίση στις Αγορές Προϊόντων της Ε.Ε.

0 comments

 

Οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca έδωσαν στην δημοσιότητα δέσμη μέτρων που έχουν στόχο το ξεπέρασμα της κρίσης και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε άμεσες δράσεις.
 
 
 
Με τους αγρότες να διαμαρτύρονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς έχουν πληγεί από την δραματική κατάσταση στις αγορές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, μιλώντας επί του θέματος κατά την διάρκεια σχετικής συνέντευξης Τύπου στις 25 Φεβρουαρίου, προειδοποίησε πως «Η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε μέρα, με τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ταμειακών ροών και πολλούς να οδηγούνται σε εγκατάλειψη των γεωργικών επιχειρήσεων. Έχουν πληγεί σκληρά καθώς εν μια νυκτί χάθηκε η κύρια εξαγωγική αγορά – η Ρωσία – αξίας 5.100.000.000  €, ως αποτέλεσμα της διεθνούς πολιτικής. 

Οι τιμές των εισροών στα ύψη, ιδίως το κόστος των λιπασμάτων και η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου πιέζουν τις τιμές των εμπορευμάτων, χωρίς να επηρεάζουν το κόστος των λιπασμάτων. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Το πακέτο των 500.000.000 € που διέθεσε η ΕΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν ήταν επαρκές για να αντιμετωπίσει την κακή κατάσταση και τα πράγματα έγιναν χειρότερα με την καταβολή μόνο του 25% των ενισχύσεων. Εάν δεν υπάρξει άμεση δράση, η κρίση θα φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις στις οικονομίες των αγροτικών περιοχών και η ΕΕ θα καταστεί ανίκανη να θρέψει τον αυξανόμενο πληθυσμό της στο μέλλον».

«Την ίδια ημέρα καθώς τα κράτη μέλη συζητούσαν ένα κατάλογο προτεινόμενων μέτρων προς συζήτηση μέσα στο Μάρτιο, οι Copa και Cogeca έδωσαν στην δημοσιότητα μια δέσμη μέτρων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση της δραματικής κατάστασης» επισήμανε.

Περιγράφοντας τα βασικά μέτρα, τόνισε τα εξής:
 
-Πρέπει να ανοίξει εκ νέου η ρωσική αγορά, να επιταχυνθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, να ενισχυθούν τα μέτρα προώθησης και να χρησιμοποιηθούν οι ασφαλίσεις των εξαγωγικών πιστώσεων.
-Πρέπει, επίσης, να ενισχυθούν τα μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μιας προσωρινής αύξησης της τιμής παρέμβασης του γάλακτος και της επέκτασης της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση  για το χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
-Να επανεξεταστούν τα μέτρα για τον κλάδο των οπωροκηπευτικών.
-Να καταπολεμηθούν οι αθέμιτες πρακτικές κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, έτσι ώστε οι αγρότες να απολαμβάνουν καλύτερων αποδόσεων για τα προϊόντα τους και να μην πιέζονται άδικα από τους λιανοπωλητές.
-Το κόστος των εισροών μπορεί να μειωθεί με την άρση των εισαγωγικών δασμών, ειδικά για τα λιπάσματα, τα μηχανήματα, και άλλους παράγοντες της παραγωγής.
-Χρειάζονται, επίσης, περισσότερα διαθέσιμα δάνεια και πιστωτικές ελαφρύνσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κρατικές ενισχύσεις και προσαρμογή των ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
-Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να κάνουν πλήρη χρήση των εργαλείων στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ και των εθνικών συστημάτων προκειμένου να βοηθήσουν τους γεωργούς στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων.