εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Προϊόν Ορεινής Παραγωγής

0 comments

 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τον Κανονισμό με τα κριτήρια για το προϊόν ορεινής παραγωγής. 
 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Κανονισμό με τα κριτήρια που θα πρέπει να έχουν τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, ώστε να μπορούν να λάβουν το προαιρετικό σήμα ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής».
 
Εξέδωσε ακόμη δύο νομικές πράξεις οι οποίες δίνουν διευκρινίσεις και απλουστεύουν τις διαδικασίες για τα συστήματα ποιότητας ΠΟΠ και ΠΓΕ των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπληρώνοντας το σχετικό Κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012. 
 
Όπως δήλωσε ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Dacian Cioloş, «είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι οι λεπτομερείς κανόνες για τη χρήση του λογότυπου «προϊόν ορεινής περιοχής» στις ετικέτες των τροφίμων είναι πλέον σε ισχύ. Ελπίζω ότι αυτοί οι κανόνες θα διευκολύνουν την υιοθέτηση του νέου «εργαλείου» ποιότητας. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το σήμα ποιότητας θα παρέχει μια επιπλέον βοήθεια στους παραγωγούς των ορεινών περιοχών – για παράδειγμα στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και όχι μόνο – αλλά και θα τους βοηθήσει να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών».
 
Στο πλαίσιο του βασικού Κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, που είναι γνωστός ως «Κανονισμός Ποιότητας», η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει, ότι οι ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν τον όρο «προϊόν ορεινής παραγωγής» θα πρέπει να προέρχονται «κυρίως από ορεινές περιοχές» και στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων, αυτές «πρέπει να παράγονται σε ορεινές περιοχές». Οι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα εξειδικεύουν αυτούς τους όρους.
 
Για παράδειγμα, οι ζωοτροφές, που θα πρέπει να προέρχονται από ορεινές περιοχές, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% του ετήσιου σιτηρέσιου των ζώων. Το μερίδιο αυτό ορίζεται στο 60% για μηρυκαστικά και στο 25% στην περίπτωση των χοίρων.
 
Επιτρέπεται η εφαρμογή της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» για τα προϊόντα μελισσοκομίας εφόσον οι μέλισσες έχουν συλλέξει το νέκταρ και τη γύρη μόνο σε ορεινές περιοχές.
 
Επιτρέπεται η εφαρμογή της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» για προϊόντα φυτικής προέλευσης, μόνον εφόσον τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε ορεινές περιοχές.
 
Επιτρέπεται να εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες μεταποίησης εκτός ορεινών περιοχών, εφόσον η απόσταση από την ορεινή περιοχή δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα:
 
α) εργασίες μεταποίησης για την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις οι οποίες υφίστανται στις 3 Ιανουαρίου 2013
β) σφαγή των ζώων, τεμαχισμός των σφαγίων και αφαίρεση των οστών
γ) έκθλιψη ελαιολάδου. 

Οι άλλοι δύο νέοι Κανονισμοί αναφέρονται στα σύμβολα της ΕΕ για τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ). Δίνονται επίσης διευκρινήσεις για τη χρήση τους και απλουστεύεται σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία για τις αιτήσεις τροποποίησης (ηλεκτρονικά έντυπα, ευκολότερη templates).
 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 665/2014 για το «προϊόν ορεινής παραγωγής»
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664/2014 για τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων