εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Λιστερίωση

  Η Λιστερίωση είναι ασθένεια που προσβάλλει τον άνθρωπο και τα περισσότερα είδη των ζώων – είναι δηλαδή...

Λιστερίωση
posted on: Μαΐ 22, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Μέγιστα Επιτρεπτά Επίπεδα Γλυφοσάτης ...

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) επανεξέτασε τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα glyphosate που...

Μέγιστα Επιτρεπτά Επίπεδα Γλυφοσάτης στα Τρόφιμα
posted on: Μαΐ 21, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Διατροφική Επάρκεια και Ασφάλεια...

  Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SALSA – Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition...

Διατροφική Επάρκεια και Ασφάλεια
posted on: Μαΐ 21, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

EFSA: Ολλανδικά σχεδόν όλα τα μολυσμέ...

  Μετά από διεξοδική έρευνα σχετικά με το σκάνδαλο με τα μολυσμένα με fipronil αβγά, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την...

EFSA: Ολλανδικά σχεδόν όλα τα μολυσμένα με fipronil αβγά
posted on: Μαΐ 18, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Ιχνηλασιμότητα και Επισήμανση...

  Η ιχνηλασιμότητα και η επισήμανση επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας των τροφίμων από την παραγωγή των...

Ιχνηλασιμότητα και Επισήμανση
posted on: Μαΐ 18, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Σήμανση Βοοειδών, Αιγοπροβάτων, Χοίρω...

  Aπό την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένοι κανόνες για τα μέσα σήμανσης,...

Σήμανση Βοοειδών, Αιγοπροβάτων, Χοίρων
posted on: Μαΐ 18, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Η Σαλμoνέλλωση και η Ειλεϊτιδα συνδέο...

  Η Salmonella enterica ser. Typhimurium και η Lawsonia intracellularis φαίνονται, ότι είναι 2 διαφορετικά...

Η Σαλμoνέλλωση και η Ειλεϊτιδα συνδέονται;
posted on: Μαΐ 9, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Μελέτη της EFSA για την Ασφάλεια των ...

  Η EFSA διεξήγαγε μελέτη για την καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών για τους αναδυόμενους κινδύνους για την...

Μελέτη της EFSA για την Ασφάλεια των Τροφίμων
posted on: Μαΐ 7, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Ιχνηλασιμότητα Κρέατος...

  Σύμφωνα με την Απόφαση 16/03 /2018, αρ. πρωτ. 1384/41923, δεν θα είναι απαραίτητοι πια οι επιτόπιοι έλεγχοι...

Ιχνηλασιμότητα Κρέατος
posted on: Μαΐ 4, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Η Σημασία της Μεσογειακής Δίαιτας στη...

  Τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής είναι πολλαπλά και παγκοσμίως γνωστά. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι ακριβώς...

Η Σημασία της Μεσογειακής Δίαιτας στην Εκτροφή των Κοτόπουλων
posted on: Μαΐ 2, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο...

  Πραγματοποιείται το 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό ΣυνέδριομΜε θέμα «Η Κτηνιατρική σε έναν κόσμο που αλλάζει» από...

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο
posted on: Μαΐ 2, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Επιτροπή της ΕΕ για τη Διατροφή και τ...

  Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI) διοργάνωσε συνάντηση με τα...

Επιτροπή της ΕΕ για τη Διατροφή και τη Γεωργία
posted on: Απρ 30, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Διατροφική Πολιτική των ΗΠΑ – Μείωση ...

  Παρά τα αντικρουόμενα συμφέροντα, οι ΗΠΑ και συγκεκριμένα ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αποφάσισε...

Διατροφική Πολιτική των ΗΠΑ – Μείωση του Αλατιού
posted on: Απρ 19, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Δηλητηριάσεις από Γεωργικά Φάρμακα...

  Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, τα περιστατικά δηλητηριάσεων από φυτοφάρμακα, που καταγράφηκαν...

Δηλητηριάσεις από Γεωργικά Φάρμακα
posted on: Απρ 19, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Για το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφ...

  Το Μάρτιο του 2017, το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς – του οποίου είμαι μέλος – διοργάνωσε και...

Για το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής
posted on: Απρ 16, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Ασφάλεια των Τροφίμων: Πρόταση της Ευ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών θεωρεί, ότι η νομοθεσία για την...

Ασφάλεια των Τροφίμων: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
posted on: Απρ 16, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Νέα Νομοθεσία για τα Κτηνιατρικά Φάρμ...

  Πρόκειται για δέσμη τριών προτάσεων κανονισμών που επικαιροποιεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα...

Νέα Νομοθεσία για τα Κτηνιατρικά Φάρμακα
posted on: Απρ 16, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Απάντηση ΕΔΟΚ σε ΠΟΚΚ και ΣΕΒΕΚ...

  Συνολική απάντηση σε ΠΟΚΚ και ΣΕΒΕΚ για τις εντάσεις και τα θέματα που έχουν τεθεί τις τελευταίες εβδομάδες...

Απάντηση ΕΔΟΚ σε ΠΟΚΚ και ΣΕΒΕΚ
posted on: Απρ 11, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Κτηνοτροφικά Ψυχανθή: Ιδανικές Ζωοτρο...

  Το σύνολο των κτηνοτροφικών φυτών που μπορεί να δώσουν ζωοτροφές ανήκει σε διάφορες οικογένειες. Από αυτές,...

Κτηνοτροφικά Ψυχανθή: Ιδανικές Ζωοτροφές
posted on: Απρ 11, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

Κέντρο Γνώσεων για την Απάτη στα Τρόφ...

  Το Κέντρο Γνώσεων για την Απάτη στα Τρόφιμα και την ποιότητα των τροφίμων εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το...

Κέντρο Γνώσεων για την Απάτη στα Τρόφιμα
posted on: Απρ 11, 2018 | author: Καίτη Μυλωνά

« Προηγούμενα Άρθρα