εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ιχνηλασιμότητα Κρέατος

0 comments
Ιχνηλασιμότητα Κρέατος

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 16/03 /2018, αρ. πρωτ. 1384/41923, δεν θα είναι απαραίτητοι πια οι επιτόπιοι έλεγχοι στην αγορά κρέατος για την ιχνηλασιμότητα των κρεάτων, αλλά οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε διοικητικούς και μόνο ελέγχους μέσα από το σύστημα Άρτεμις.

 

Η απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε χθες στο σύστημα «Διαύγεια» στο πλαίσιο τροποποίησης της απόφασης για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την ιχνηλασιμότητα του κρέατος και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά, στοχεύει στη μείωση του κόστους και στη μεγαλύτερη ευελιξία των ελέγχων.

Οι διατάξεις της εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

  • Κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή
  • Ασχολούνται με τη σφαγή ζώων
  • Ασχολούνται με την εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό, μεταποίηση και τυποποίηση κρέατος
  • Ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος.

Συγκεκριμένα, πλέον θα είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων για την ιχνηλασιμότητα των κρεάτων που διακινούνται στις ελληνικές αγορές και μέσω του υπολογιστή από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα ελέγχουν τους ισολογισμούς μέσω του συστήματος Άρτεμις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αυτό γίνεται προκειμένου να μην είναι ανάγκη να σταλεί προσωπικό επιφορτισμένο για ελέγχους στις αγορές ώστε να μειωθεί το κόστος των ελέγχων, όπως επισήμαναν στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Στην απόφαση αναφέρονται οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων που κατέχουν ζώα για σφαγή, ασχολούνται με τη σφαγή ζώων, την εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό, μεταποίηση και τυποποίηση κρέατος ή τη λιανική πώληση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων τη χώρα γέννησης και τη/ τις χώρα/ ες εκτροφής των ζώων. Για τα ζώα που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στα παραστατικά διακίνησης των ζώων αναγράφουν και τον αριθμό αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES.

Οι επιχειρήσεις σφαγής:

α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/ και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

β) Αναγράφουν σε όλα τα έγγραφα των σφάγιων, τους κωδικούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.

γ) Τηρούν αρχείο με όλα τα σχετικά έγγραφα για τρία (3) χρόνια.

δ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησης, και τηρούν αρχεία για τρία χρόνια. ε) Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή Άρτεμις.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό, μεταποίηση και τυποποίηση κρέατος:

α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφάγιων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης της προέλευσης.

β) Αναγράφουν ανά κωδικό παρτίδας, όλα τα στοιχεία επισήμανσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας.

γ) Διατηρούν αρχείο για τρία (3) χρόνια.

δ) Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος. Εξαιρούνται όσοι κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν ή διακίνησαν κάτω από 80 τόνους κρέατος, οι οποίοι υποβάλλουν εξαμηνιαίο ισοζύγιο.

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης:

α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια, τεμάχια ή προσυσκευασμένα προϊόντα χωρίς σήμανση της προέλευσης.

β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, με αυτοκόλλητες ετικέτες όπου αναγράφεται η προέλευση.

γ) Διατηρούν για τρία (3) χρόνια τη μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» της ζυγιστικής μηχανής.

δ) Αναγράφουν σε όλες τις πινακίδες, ή προθήκες τα στοιχεία προέλευσης.

ε) Διατηρούν αρχείο για τρία χρόνια.

στ) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα την καταγωγή. Αυτό που προστίθεται είναι η νεώτερη υποχρέωση (Ν. 4492/2017) της αναγραφής προέλευσης στη απόδειξη της ταμειακής μηχανής. Όσες από τις επιχειρήσεις λιανικής διαθέτουν τρία ή περισσότερα υποκαταστήματα υποχρεούνται να εγγράφονται στο ΑΡΤΕΜΙΣ και να συμπληρώνουν το ισοζύγιο.