εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

0 comments
Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Σε επιστολή της προς τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο διαφαινόμενος κίνδυνος ακύρωσης της προσπάθειας υλοποίησης του Προγράμματος Βιολογικής Κτηνοτροφίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.


Δημοσιεύουμε την επιστολή:

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,

 

Ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράµµατος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11: Βιολογικές Καλλιέργειες) και της επακόλουθης αξιολόγησης των υποψηφίων, ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας προκειµένου να αποφευχθεί ο διαφαινόµενος κίνδυνος της εν τοις πράγµασι ακύρωσης της όλης προσπάθειας.

Η 2η προκήρυξη του προγράμματος είναι πράγματι στη σωστή κατεύθυνση και πως πολύ σωστά το υπουργείο υιοθέτησε κριτήρια που διασφαλίζουν την ομαλή και κυρίως τη λειτουργική εφαρμογή του προγράμματος, δίνοντας προτεραιότητα σε παλιούς βιοκτηνοτρόφους και προβλέποντας, με ξεχωριστό μάλιστα προϋπολογισμό, τη συμμετοχή των νέων, τονίζει, ωστόσο, ότι το πρόγραμμα κινδυνεύει να αποτύχει, καθώς η «τεχνική λύση» από τη μια και οι πρόνοιες της σχετικής ΚΥΑ του 2015 (Αριθμ. 873/55993, 20/5/2015-άρθρο 5, παράγραφος 2) από την άλλη, σε συνάρτηση με το περσυνό κενό λόγω της ακύρωσης της 1ης προκήρυξης, καθιστά τουλάχιστον ασύμφορη τη συμμετοχή των παραγωγών στο πρόγραμμα, αφού ένα τεράστιο ποσοστό αυτών δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του.

Οι συντελεστές που έχουν προβλεφθεί για τις 9 χωρικές ενότητες οδηγούν σε ανισοκατανομή και κατάφωρες αδικίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τον ίδιο αριθμό ζώων, με τις ίδιες ανάγκες και απαιτήσεις, ο παραγωγός στις Σέρρες θα ενισχυθεί με τρεις φορές λιγότερα χρήματα από τον συνάδελφό του στην Κρήτη.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα ικανά να τινάξουν το όλο πρόγραμμα στον αέρα, πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν πράγματι συνυπολογίζοντας το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, το κόστος των μελετητών, το κόστος των φορέων πιστοποίησης και τα λοιπά έξοδα, το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας για κάποιους ενδεχομένως να αποτελεί κίνητρο για βιολογική εκτροφή-παραγωγή, για κάποιους άλλους όμως καθίσταται μάλλον επιζήμιο και τελικά απαγορευτικό.

Δυστυχώς, αυτές είναι οι συνέπειες της εικονικής πραγματικότητας που επέβαλε η «τεχνική λύση». Ελπίζουμε στην κατά το δυνατό συντομότερη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης που οριστικά θα βάλει τέλος σε όλες αυτές τις καταστάσεις.

Μέχρι τότε, όμως, και προκειμένου να μην ναυαγήσει το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, είναι απόλυτη ανάγκη να προχωρήσετε, πριν την αξιολόγηση, σε νέα κατανομή βοσκοτόπων, με προτεραιότητα στα αγροπεριβαλλοντικά, όπως, άλλωστε, προβλέπει η προαναφερθείσα ΚΥΑ».