εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Σύστημα Άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ

0 comments
Σύστημα Άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρόταση ψηφίσματος που κοινοποίησε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ζητά την απλούστευση του συστήματος υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στον πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ.

 

Συγκεκριμένα, ζητά να αντικατασταθεί το υπάρχον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στον πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού των ενισχύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και πιο διαφανές. Ουσιαστικά ζητάει να ισχύσει ενιαία τιμή στις άμεσες ενισχύσεις του πρώτου Πυλώνα της ΚΑΠ για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, τα διαφορετικά κόστη παραγωγής και τα ποσά που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ.

Ακολούθως εκφράζει τη «λύπη του για το γεγονός, όπως αναφέρει, ότι η συνολική διαδικασία προγραμματισμού της ΚAΠ μετά το 2020 – διαβούλευση, επικοινωνία, εκτίμηση επιπτώσεων και νομοθετικές προτάσεις – ξεκινά με σημαντική καθυστέρηση, καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του όγδοου νομοθετικού σώματος, και συνεπώς τίθεται σε κίνδυνο η πιθανότητα επίτευξης οριστικής συμφωνίας πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει, πριν από την εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας, μια μεταβατική περίοδο επαρκή για να εξασφαλιστεί «ομαλή προσγείωση» και να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στις ετήσιες ενισχύσεις των αγροτών και στην υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.