εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου

0 comments
Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές,  το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 14,2% για το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.291,4 εκατ. ευρώ το Μάιο 2017 έναντι 3.558,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 502,3 εκατ. ευρώ ή 17,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 345,2 εκατ. ευρώ ή 12,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.556,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.040,2 εκατ. ευρώ το Μάιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 25,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 284,0 εκατ. ευρώ ή 19,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 286,5 εκατ. ευρώ ή 20,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στο ποσό των 1.734,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.518,4 εκατ. ευρώ το Μάιο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 14,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 218,4 εκατ. ευρώ ή 15,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 58,8 εκατ. ευρώ ή 4,4%).

Το α’ πεντάμηνο του 2017, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 21.887,4 εκατ. ευρώ έναντι 17.969,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 21,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.962,3 εκατ. ευρώ ή 13,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 905,5 εκατ. ευρώ ή 6,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 11.798,7 εκατ. ευρώ έναντι 9.876,5 εκατ. ευρώ το α’ πεντάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 19,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 514,6 εκατ. ευρώ ή 6,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 519,8 εκατ. ευρώ ή 7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στο ποσό των 10.088,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.093,4 εκατ. ευρώ το α’ πεντάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 24,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.447,7 εκατ. ευρώ ή 19,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 385,7 εκατ. ευρώ ή 6,3%).

Πηγή: ΑΠΕ