εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αγροτικές Πολιτικές για ένα Βιώσιμο Κλάδο Τροφίμων

0 comments
Αγροτικές Πολιτικές για ένα Βιώσιμο Κλάδο Τροφίμων

 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έκθεσή του θεωρεί, ότι  η στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στην αγορά των αγροτικών προϊόντων είναι πολιτικές και προγράμματα, που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ θεωρεί, ότι τα κράτη πρέπει να απομακρύνονται από πρακτικές που αποσκοπούν στην άμεση στήριξη της τιμής των γεωργικών προϊόντων στην αγορά και να ακολουθήσουν την κατεύθυνση προς προγράμματα που προωθούν τη βιώσιµη αύξηση της παραγωγικότητας, που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και εξομαλύνουν τις κρίσεις της αγοράς.

Στην έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης της γεωργικής πολιτικής, που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ, διαπιστώνεται ότι οι 52 χώρες που μελετήθηκαν –αντιπροσωπεύοντας όλα τα μέλη του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, μαζί με έντεκα σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες– παρείχαν ετησίως κατά μέσο όρο 442 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των αγροτών κατά την περίοδο 2014-2016. Το 60% αυτής της στήριξης αφορά τη διατήρηση των τιμών στις εγχώριες αγορές σε υψηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις διεθνείς αγορές.

Οι κυβερνητικές αγροτικές ενισχύσεις, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν το 16% των εσόδων των παραγωγών στις χώρες που μελετήθηκαν έναντι 21% πριν από 20 χρόνια. Η οικονομική στήριξη για τις γενικές υπηρεσίες στη γεωργία, συμπεριλαμβάνοντας τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην καινοτομία, στα συστήματα γνώσης και πληροφοριών, στις φυσικές υποδομές και στις υπηρεσίες βιοασφάλειας, ανήλθε σε 77 δισεκατομμύρια ευρώ για το ίδιο διάστημα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι υπηρεσίες αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που επιτρέπει την παραγωγή αγροτικών προϊόντων να ανταποκρίνεται, να είναι βιώσιμη και ανθεκτική στις εξωτερικές κρίσεις και είναι προτιμότερες από την υποστήριξη των τιμών. «Η στήριξη των τιμών στην αγορά βλάπτει τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους φτωχότερους, και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τροφίμων», δήλωσε ο Κεν Ας, διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορίου και Γεωργίας του ΟΟΣΑ. «Οι κυβερνήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις αγροτικές πολιτικές, και κυρίως στις επενδύσεις, που ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τους στόχους της οικονομίας τους».

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η κατανομή των κυβερνητικών κεφαλαίων στις πληρωμές παραγωγής και τις επιδοτήσεις για τις εισροές, δεδομένου ότι –όπως υποστηρίζει– δεν επιτυγχάνουν τους επιθυμητούς στόχους πολιτικής και συχνά συμβάλλουν ακούσια στη μη βιώσιμη χρήση των πόρων. Θα πρέπει να αντικατασταθούν από πολιτικές καλύτερα προσαρμοσμένες στην επίτευξη ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας στην επικείμενη κλιματική αλλαγή.

Τέλος, στην έκθεση επισημαίνεται, ότι οι άμεσες πληρωμές συχνά δεν απευθύνονται στους παραγωγούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και αναφέρεται, ότι αντί οι χώρες να ενθαρρύνουν αυτές τις πληρωμές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που βρίσκονται πίσω από τα σταθερά χαμηλά εισοδήματα των γεωργών.