εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ζωοτροφών

0 comments
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ζωοτροφών

 

Κίνδυνο ανάπτυξης ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών από την πρόταση της ΕΕ για την ΚΑΠ μετά το 2020 εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ζωοτροφών.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραγωγών Ζωοτροφών (FEFAC) τάχθηκε υπέρ μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής ΚΑΠ, με προσανατολισμό στην αγορά με κοινούς και απλούς κανόνες, συμφωνώντας πλήρως με τις εξαγγελίες της Copa-Cogeca για το θέμα.

Μοναδικός προβληματισμός της Ομοσπονδίας ήταν η πιθανότητα εμφάνισης ανισοτιμιών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, γεγονός που «υπομονεύει την ίδια την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της δημοσίευσης θέσεων για «το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» που εξέδωσε η Ευρωπαïκή Επιτροπή στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις οποίες περιγράφονται οι προκλήσεις και οι δυνατότητες της ΚΑΠ μετά το 2020.

Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης και για εφαρμογή μεγαλύτερης ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία της γεωργίας της ΕΕ, επικροτήθηκε από τη FEFAC. Ωστόσο, τα μέλη της εξέφρασαν ανησυχίες για απρόβλεπτες συνέπειες, που μπορούν να επιφέρουν στρεβλώσεις στην αγορά και να θέσουν σε κίνδυνό τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την άποψη της FEFAC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το ρόλο στην κατεύθυνση να παρεμποδιστούν εθνικές παρεκκλίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν της ΚΑΠ. Έτσι, υπενθυμίζοντας τη βασική της θέση, η Ομοσπονδία Παραγωγών Ζωοτροφών έκανε έκκληση για μια εξισορροπημένη ΚΑΠ, ως προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ.

Ο γενικός προσανατολισμός στη μελλοντική ΚΑΠ για την προώθηση πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, χαιρετίστηκε από την FEFAC, η οποία κρίνει ότι θα επιτρέψει στους αγρότες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

Για το σκοπό αυτό, η Ομοσπονδία ζήτησε περισσότερες έρευνες, που θα ενισχύονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, όπως προγράμματα μελετών για τη διατροφή των ζώων ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Επιπλέον, η FEFAC προτρέπει την ΕΕ να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει τη στρατηγική ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης στην αγορά ζωοτροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για την προώθηση της βιωσιμότητας στη διατροφή των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.