εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Το Κτηνιατρικό Επάγγελμα στην Ευρώπη

0 comments
Το Κτηνιατρικό Επάγγελμα στην Ευρώπη

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί έρευνα (2015) της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Ομοσπονδίας και των οργανώσεων μελών της για την πορεία και τις εξελίξεις στο κτηνιατρικό επάγγελμα στις χώρες της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι είναι έρευνα του 2015, πιστεύουμε, ότι εξακολουθεί να έχει την αξία της, γι′ αυτό και τη δημοσιεύουμε.

Οι ευκαιρίες για εργασία και οι προκλήσεις για τους κτηνιάτρους συμβαίνουν και συζητιούνται συνεχώς. Όμως, μέχρι τώρα δεν στηρίζονταν σε αξιόπιστα δεδομένα. Γι′ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (FVE) πραγματοποίησε έρευνα προκειμένου να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, την αγορά εργασίας και οικονομικούς δείκτες, που σχετίζονται με το κτηνιατρικό επάγγελμα.

Η μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκε, βασίζεται στη συνεισφορά των οργανώσεων μελών και γι′ αυτό έγινε με ζήλο και ενθουσιασμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 13.000 κτηνίατροι από 24 χώρες μέλη της FVE, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο καταρτίστηκε από ανεξάρτητη εταιρεία και έτσι συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δεδομένων. Σε αυτά προστέθηκαν τα δεδομένα 2 επιπλέον χωρών που ήδη υπήρχαν (συνολικά 26 χώρες από τις 36 χώρες μέλη της FVE), καθώς και δεδομένα από εγκεκριμένες πηγές και τα οποία αποτέλεσαν μια σταθερή βάση με αξιοπιστία, ενώ μπορούσε να γίνει και σύγκριση με άλλα επαγγέλματα.

Εξάλλου, η έρευνα για το κτηνιατρικό επάγγελμα ακολούθησε την ίδια μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί και για σχετικές έρευνες σε άλλα επαγγέλματα στην Ευρώπη. Ο αριθμός των κτηνιάτρων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν το 8% του συνολικού αριθμού των κτηνιάτρων των 24 χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ένα υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας και αποδεκτό επίπεδο στατιστικής αξιοπιστίας στις περισσότερες χώρες.

Κατάσταση αγοράς στο κτηνιατρικό επάγγελμα

Στην Ευρώπη υπάρχουν 243.000 κτηνίατροι, οι οποίοι φροντίζουν 157 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς και 342 εκατομμύρια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι. Η έρευνα δείχνει, ότι το κτηνιατρικό επάγγελμα είναι νεαρό επάγγελμα με το 44% των κτηνιάτρων να είναι κάτω των 40 ετών. Αυτό δηλώνει, ότι είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα με πολύ περισσότερους κτηνιάτρους να εισέρχονται στο επάγγελμα παρά να συνταξιοδοτούνται. Επίσης, είναι ένα επάγγελμα που υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ένα επάγγελμα όπου το 17% εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, το 21% έχουν τουλάχιστον 2 διαφορετικές δουλειές εντός του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Στο επάγγελμα υπάρχει μια μικρή ανεργία, μόλις 3%, το οποίο αυξάνεται στις χώρες με υψηλή ανεργία.

Οι μισοί κτηνίατροι από αυτούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θεωρούν ότι τους υπολογίζουν οι πελάτες τους, αλλά μόνο το ένα τρίτο πιστεύουν ότι τους υπολογίζει το κοινό.

Οικονομικές απολαβές από το επάγγελμα

Οι κτηνίατροι είναι γενικά ικανοποιημένοι από την επαγγελματική τους επιλογή, αλλά λιγότερο ικανοποιημένοι με τις οικονομικές τους απολαβές. Ο μέσος όρος των ετήσιων εσόδων τους είναι της τάξης των 38.500 €, ποσόν το οποίο αυξάνεται με την ηλικία. Οι άνδρες έχουν γενικά περισσότερα κέρδη κατά 28% σε σχέση με τις γυναίκες.

Η ιδιωτική πρακτική άσκηση της Κτηνιατρικής επιστήμης είναι η πιο σημαντική απασχόληση των κτηνιάτρων και αποτελεί το 60% της συνολικής απασχόλησης, ενώ δημιουργεί σε αξία έναν πλούτο 11.100 εκατομμυρίων ευρώ στις 24 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό σημαίνει 111.000 € ανά κτηνίατρο κατά μέσο όρο. Το 50% αυτών των εσόδων προέρχεται από τη θεραπεία των ζώων και ένα 20% από τη χειρουργική. Τα έσοδα από τις πωλήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων αποτελούν το 13% και από τις πωλήσεις τροφών το 6%.

Απασχόληση

Ως προς την απασχόληση στην επιχείρηση, το 25% απασχολεί 1 άτομο, ένα ποσοστό 20% απασχολεί 2 άτομα και μόλις το 4% απασχολεί πάνω από 30 άτομα. Τα έσοδα από την απασχόληση ατόμων στο κτηνιατρείο είναι για 3-5 άτομα 12.000 € και για 6-10 άτομα προσωπικό έως 800.000 €. Περίπου το 50% των κτηνιάτρων που εργάζονται εκτός της ιδιωτικής πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος, είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Προοπτικές

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι κτηνίατροι αισθάνονται εμπιστοσύνη σχετικά με τις προσδοκίες τους. Σχεδόν το 75% δηλώνουν, ότι περιμένουν να αυξηθούν τα έσοδά τους ή να παραμείνουν τα ίδια για τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ το 61% δηλώνουν ότι τα έσοδά τους έμειναν τα ίδια ή βελτιώθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Το 79% θεωρούν, ότι οι δουλειές τους θα αυξηθούν ή θα παραμείνουν οι ίδιες τους επόμενους 12 μήνες.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν, ότι περισσότεροι κτηνίατροι θα χρειαστούν στο μέλλον στον τομέα της ευζωίας των ζώων, στον έλεγχο των ασθενειών, στο περιβάλλον, καθώς επίσης και στους τομείς των ζώων συντροφιάς και των εξωτικών ζώων. Γι′ αυτό θα πρέπει οι κτηνίατροι να «εξοπλιστούν» με περισσότερες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αυτή τη ζήτηση. Για να υποδεχθούν τις μελλοντικές προκλήσεις με επιτυχία, οι κτηνίατροι θεωρούν, ότι χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση και περισσότερη κατάρτιση, επιστημονική και επαγγελματική.