εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Πρόληψη και Έλεγχος της Λιστέριας

0 comments
Πρόληψη και Έλεγχος της Λιστέριας

Το μικρόβιο λιστέρια αποτελεί έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη βιομηχανία κρέατος και κρέατος πουλερικών και γι′ αυτό όσοι εμπλέκονται στη παραγωγή και στη μεταποίηση του κρέατος στοχεύουν στην πρόληψη και τον έλεγχο της επέκτασης της μόλυνσης από αυτήν.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αγροτικής Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ και σε ειδική συνεδρίαση – εργαστήρι (workshop) συζητήθηκε το θέμα της πρόληψης και του ελέγχου της λιστέριας (Listeria Monocytogenes).

Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να κάνουν τη λιστέρια να αποτελέσει κίνδυνο. Οι επιπτώσεις της μόλυνσης από λιστέρια δεν αφορούν μόνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά μπορούμε να πούμε, ότι η λιστέρια σχεδόν συναντάται φυσικά στο περιβάλλον, έτσι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε προκειμένου να ελέγξουμε τις επιπτώσεις από την παρουσία της στο περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Τα μέτρα που προτάθηκαν στο εργαστήρι είναι:

  1. Πρόληψη εισαγωγής

Πολλά μπορούν να γίνουν, ώστε να ελεγχθεί η είσοδος του μολυσματικού παράγοντα, της λιστέριας δηλαδή, καθώς είναι πολλές οι δυνητικές πηγές εισόδου. Αυτές μπορεί να είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή στη μεταποιητική μονάδα, ο εξοπλισμός, οι πρώτες και δευτερεύουσες ύλες που χρησιμοποιούνται, τα υλικά συσκευασίας και άλλα. Γι′ αυτί είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες για την κάθε εργασία και την κυκλοφορία των εργαζομένων, των ζώων και των υλικών, να υπάρχει αποτελεσματικό πρόγραμμα φροντίδας του περιβάλλοντος της μονάδας και ατομικό πρόγραμμα υγιεινής του προσωπικού και όσων επισκέπτονται τη μονάδα.

  1. Πρόληψη ανάπτυξης

Για το έλεγχο της παραπέρα ανάπτυξης της λιστέριας, οι εργαζόμενοι στις μονάδες μεταποίησης πρέπει να συντάξουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υγειονομικής προφύλαξης, το οποίο, εκτός των άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο των προμηθευτών της επιχείρησης, με την έννοια, ότι τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα που παίρνει μια επιχείρηση δεν μπορούν να ακυρώνονται από ένα μη σωστό-«ακάθαρτο» προμηθευτή.

  1. Περιορισμός των σημείων που εντοπίζεται

Σ’ ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος υπάρχουν πολλά σημεία για να ψάξει κανείς («nooks and crannies») και να εντοπίσει εστίες με λιστέρια. Η σχεδίαση και η διατήρηση ενός χαμηλών προσδοκιών υγειονομικού προγράμματος θα ακυρώσει τα καλύτερα προγράμματα καθαρισμού.

Παραδείγματα εντοπισμού εστιών με λιστέρια περιλαμβάνουν κοιλότητες στον εξοπλισμό, υλικά διαφορετικών κατηγοριών που αποθηκεύονται μαζί κ.λ.π.

  1. Πρόληψη διασποράς και επέκτασης

Όσα αναφέρθηκαν για την είσοδο και την ανάπτυξη της λιστέριας ισχύουν και για την πρόληψη της επέκτασης της μόλυνσης. Αλλά το σημαντικότερο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι μια πιο προσεκτική ματιά στους σημαντικότερους υγειονομικούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα χημικά προϊόντα, να υπάρχει η κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία στο χώρο της επεξεργασίας του κρέατος, να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να δράσουν τα καθαριστικά και τα απολυμαντικά και αυτά να εφαρμοστούν σε όλες τις επιφάνειες και σε όλους τους χώρους.