εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Έλεγχος των Ποιμενικών Σκύλων

0 comments
Έλεγχος των Ποιμενικών Σκύλων

 

 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλει την προσκόμιση βιβλιαρίων υγείας των ποιμενικών σκύλων, προκειμένου να εκδίδονται άδειες διακίνησης (υγειονομικά πιστοποιητικά) για οποιαδήποτε μετακίνηση των παραγωγικών ζώων για πώληση ή σφαγή.
Στόχος είναι η αντιμετώπιση κρουσμάτων λύσσας, τα οποία παρατηρήθηκαν σε άγρια ζώα, κυρίως αλεπούδες, και η πρόληψη μετάδοσης της λύσσας σε σκύλους και από αυτούς στον άνθρωπο.
 
Συγκεκριμένα, προκειμένου να εκδοθεί άδεια διακίνησης ζώων για οποιοδήποτε λόγο, απαιτείται η προσκόμιση των βιβλιαρίων υγείας των ποιμενικών σκύλων, όπου θα αναγράφεται ο αντιλυσσικός εμβολιασμός (σε ισχύ), το νούμερο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθώς επίσης και το αντίγραφο της καταχώρησης του ζώου στη βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από ιδιώτη κτηνίατρο).
Επιπροσθέτως θα ελέγχονται οι ποιμενικοί σκύλοι ως προς τον αντιλυσσικό εμβολιασμό και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση προκειμένου να προμηθεύονται δελτίο ορολογικού ελέγχου και εμβολιασμού βρουκέλλωσης, δελτίο εμβολιασμού οζώδους δερματίτιδας βοοειδών, δελτίο φυματινισμού βοοειδών κλπ.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εκδίδονται άδειες διακίνησης, δελτία των παραπάνω Προγραμμάτων Εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου καθώς και βεβαιώσεις συνεργασίας.